skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Lwówek Śląski: odśnieżanie

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski    

1.Drogi gminne – ulice na terenie miasta Lwówek Śląski oraz pozamiejskie na terenie gminy Lwówek Śląski:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o.
– Paweł Delinowski: tel. 75 647 81 91, tel. kom. 603 272 090

2.Drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
– Bogdan Kiezik   tel. 75 713 63 94
– Kierownik ZDP Marek Makowski – tel. 75 782 26 10

Accessibility