skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Akcja Wystawka Gmina Miejska Kamienna Góra

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce informuje, iż od dnia 3 listopada do 14 grudnia 2016 r. włącznie trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach przez Urząd Miasta. Kontenery będą podstawiane do godz. 11.00 danego dnia (wg załączonego harmonogramu), a odbierane po godz. 09.00 dnia następnego.

Accessibility