skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Wystawka 2016 – Gmina Wiejska Kamienna Góra

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce informuje, iż od dnia 26 września do 19 października 2016 r. włącznie trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Odpady należy wystawić przy pojemnikach na odpady zmieszane przy danej nieruchomości w dniu poprzedzającym odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg załączonego harmonogramu.

Zbiórce nie podlegają: opony ciężarowe i rolnicze, części samochodowe, styropian, eternit, papa.

Accessibility