skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Odpadom dają nowe życie!

Wycieczki w ZUO w Lubawce– Uzyskaliśmy wymagany przez Unię Europejską poziom recyklingu odpadów opakowaniowych: papieru, szkła, metalu, odpadów sztucznych czy elektrozłomu. Gminy tworzące nasz system spełniają wymagania, jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Odpady energetyczne wykorzystujemy w sposób gospodarczy, także do produkcji paliw energetycznych – informuje prezes Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Dziś spółka obsługuje 23 dolnośląskie gminy w zakresie przetwarzania odpadów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie, dobremu systemowi transportowemu i logistycznemu, coraz mniej odpadów trafia do składowania. Każdy z nas rocznie wytwarza około 315 kg odpadów. Czy dostrzegamy potrzebę ich segregowania? Jednoznacznie nie można jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego też Sanikom edukuje mieszkańców. Ze strony internetowej sanikom.com.pl można pobrać grę, która uczy sprawnego segregowania odpadów. Spółka organizuje z ośrodkami kultury zajęcia ekologiczne, konkursy. Uczestniczy w wielu wydarzeniach odbywających się w dolnośląskich gminach. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, na ścieżki edukacyjne przyjeżdżają wycieczki. Pracownicy Sanikomu pokazują procesy przetwarzania odpadów. Wspierają ich bohaterowie filmu „nieNiepotrzebni”: Bjuti, Rolli, Wiadzio, Major, Czarliczak, MC, którzy otrzymują nowe życie. Powstały już trzy odcinki popularnej bajki, którą można oglądać między innymi w TVP ABC.

nieNepotrzebni

Sanikom do 1998 roku był zakładem budżetowym. Po przekształceniu w spółkę prawa handlowego błyskawicznie odnalazł się w nowej rzeczywistości. Aby utrzymać się na rynku, być konkurencyjnym, inwestował w rozwój firmy, pracowników. Wyróżniający się tabor, funkcjonalne bazy i instalacje to wizytówki lubawskiego Sanikomu. Prezes zarządu Andrzej Wojdyła przyznaje, że rozmach inwestycji w ostatnich latach był ogromy: w Lubawce wybudowano Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, kwaterę na odpady, kompostownię, sortownię, w Kamiennej Górze- bazę transportową z punktem selektywnej zbiórki odpadów. W Pielgrzymce działa stacja przeładunkowa wraz z rampą i urządzeniem do zagęszczania odpadów. Podobną inwestycję zrealizowano w Jaworze, gdzie znajduje się także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto w Lubawce i Czarnym Borze zostały zrekultywowane wysypiska śmieci- powstały ścieżki dydaktyczne. W ekologię zainwestowano około 66 mln zł. Ponad połowę tej kwoty Sanikom pozyskał z różnych funduszy Unii Europejskie. Ogromną rolę w każdym projekcie odegrał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który współfinansował procesy inwestycyjne, udzielał pożyczek.

– Jeszcze przed zmianą ustawy wprowadzającej nowe systemy zagospodarowania odpadów opracowaliśmy nową strategię, którą wciąż realizujemy dzięki własnej determinacji i możliwościom, jakie stworzyła Unia Europejska – mówi prezes zarządu Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Sanikom zamierza także przeprowadzić badania rynkowe. Ich wynik będzie bardzo istotny dla dalszego rozwoju wywodzącego się z Lubawki przedsiębiorstwa.

Accessibility