skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Lwówek Śląski: zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. informuje, że w oparciu o Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenach wiejskich nadających się do ręcznego załadunku,tj. zużyte meble, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, opony samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t w ilości do 5 sztuk z gospodarstwa domowego, itp. wg poniższego harmonogramu wywozu:

***

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENÓW WIEJSKICH GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ROK 2016

Lp. Rejon zbiórki Data odbioru odpadów
1 SOBOTA, GÓRCZYCA, RADOMIŁOWICE, DŁUŻEC 06.10.2016
2 MOJESZ, DĘBOWY GAJ, DWOREK, PIESZKÓW, BIELANKA 07.10.2016
3 RADŁÓWKA, RAKOWICE WIELKIE, BRUNÓW 13.10.2016
4 PŁÓCZKI DOLNE, PŁÓCZKI GÓRNE, NAGÓRZE 14.10.2016
5 ŻERKOWICE, SKAŁA, GASZÓW, USTRONIE, CHMIELNO 20.10.2016
6 NIWNICE, GRADÓWEK 21.10.2016
7 WŁODZICE WIELKIE, WŁODZICE MAŁE,

RAKOWICE MAŁE, KOTLISKA

27.10.2016
8 ZBYLUTÓW, SKORZYNICE 28.10.2016

***

Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu zbiórki przy głównej drodze, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w miejscach dogodnych dla dojazdu sprzętu transportowego.

Odpady odbierane będą od godziny 7:00 rano.

***

Dodatkowo informujemy, że w systemie zbiórki gabarytów z gospodarstw domowych nie będziemy odbierać odpadów niebezpiecznych, tzn.: opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, eternitu, akumulatorów, lamp fluorescencyjnych oraz odpadów poremontowych (gruz, wełna mineralna, styropian itp.) i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV itp.).

Zbiórką nie są objęte odpady gabarytowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

***

Kompletny sprzęt RTV, AGD oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne (w tym świetlówki, baterie), opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, gruz budowlany, można nieodpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się na Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim.

Zasady funkcjonowania PSZOK określone są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej: www.zom.lwowekslaski.pl , www.lwowekslaski.pl lub w Punkcie Obsługi Klienta przy Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śl.

***

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 75 647 81 91 bądź w Punkcie Obsługi Klienta przy Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śl.

Accessibility