skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Spółki połączone

Informujemy, że nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski (objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi) zmieniła się z Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski na Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce, oddział w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski.

Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski pozostają bez zmian.

Na podstawie uchwały nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015r. w sprawie przystąpienie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do spółki pod nazwą Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce oraz na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2016r., jako spółki przejmowanej i uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2016r., jako spółki przejmującej, nastąpiło połączenie spółek.

Spółka przejmowana, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., po połączeniu spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2016r., a spółka przejmująca, Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sadowego.

Wszystkie obowiązki i świadczone usługi Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dniem 01 lipca 2016 roku przejęła Sanikom Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, tworząc oddział w Lwówku Śląskim.

Siedziba utworzonego oddziału wraz z Biurem Obsługi Klienta (BOK) i Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się:

Aleja Wojska Polskiego 27,
59-600 Lwówek Śląski
( na terenie dotychczasowej Spółki ZOM )

Czas pracy Biura Obsługi Klienta i PSZOK pozostaje bez zmian.

Dane adresowe:
Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce
oddział w Lwówku Śląskim
Aleja Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski

tel./fax 75 647 81 91

Accessibility