skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Młodzież zwiedziła Sanikom

młodzież w Sanikomie

młodzież w Sanikomie

Nasze przedsiębiorstwo odwiedzili uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach. Wycieczka była zorganizowana przez Urząd  Miasta w Boguszowie-Gorcach w ramach edukacji ekologicznej, która miała na celu zwiększyć świadomość młodzieży w zakresie gospodarki odpadami oraz wyrobić w nich właściwe zachowania dotyczące segregacji odpadów.

Uczniowie zwiedzali Sortownię Odpadów Selektywnie Zebranych, znajdującą się przy ul. Komunalnej 3 w Lubawce oraz  Ścieżkę Edukacyjną na zrekultywowanym Składowisku Odpadów w Lubawce. Zapoznali się z poszczególnymi etapami przetwarzania odpadów, poznali również historię naszego składowiska oraz dowiedzieli się, na czym polegała jego rekultywacja.

młodzież w Sanikomie

 

 

 

 

 

 

Accessibility