skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Moda na segregowanie

W naszych domach, na podwórkach przybywa pojemników do segregacji. Przy ulicach wyrastają kolorowe kontenery. Odpady segregujemy, bo dostrzegamy naszą rolę w zrównoważonym rozwoju ziemi. Przy okazji w budżetach domowych zostaje więcej pieniędzy, jednak sprawny system wydobywania surowców z odpadów komunalnych wymaga ciągłych inwestycji, ujednolicania sposobu zbiórki w poszczególnych gminach.

Sortownia w Lubawce

Sortownia w Lubawce

W Polsce funkcjonuje już ponad 130 tak zwanych instalacji regionalnych, przybędzie ich jeszcze 100. Zbiórką i przetwarzaniem odpadów w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami zajmuje się lubawskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom. Dziś obsługuje 21 dolnośląskich gmin. W tym celu w Lubawce powstał Zakład Unieszkodliwiana Odpadów, przydatny także dla mieszkańców czeskiego Zaclera. Działa sortownia. W Kamiennej Górze, Jaworze i Pielgrzymce uruchomiono punkty selektywnej zbiórki odpadów, stacje przeładunkowe. Spółka zainwestowała w ekologię ponad 60 mln zł, z czego Unia Europejska dołożyła około 34 mln zł. Teraz za kolejne 12 mln zł rekultywowane są wysypiska w: Lubawce i Czarnym Borze, powstają na nich ścieżki edukacyjne i inne akcje dla turystów. To jednak nie koniec inwestycji i akcji edukacyjnych.

Coraz więcej mieszkańców segreguje odpady.

Coraz więcej mieszkańców segreguje odpady.

– Z segregacją jest coraz lepiej. Musimy jednak ujednolicić system zbiórki w gminach, edukować mieszkańców, w czym pomagają nam bohaterowie filmów „nieNiepotrzebni”. Ważna jest, wydawać mogłoby się tak błaha, kwestia zgniatania butelek czy składania kartonów. Gminy muszą informować, gdzie mieszkańcy powinni oddawać odpady niebezpieczne: papę, styropian, eternity, szyby. Problemem jest zastawianie autami osobowymi dojazdu do pojemników. Kontenery, zwłaszcza w sezonie grzewczym, są podpalane. Nie może do nich trafiać gorący popiół – mówi prezes lubawskiej spółki Sanikom, Andrzej Wojdyła.

Szkolenie w Miłkowie

Szkolenie w Miłkowie

Trudności przysparza zła jakość odpadów zbieranych selektywnie, np. do punktów trafia zniszczony elekt rozłom, a medyczne i niebezpieczne odpady wrzucane są do zmieszanych. Bez udziału mieszkańców może być trudne osiągnięcie przez gminy poziomu recyklingu. Czasu jest coraz mniej, pozostały niespełna 3 lata.

Przed Sanikomem kolejne wyzwania. Spółka musi wciąż podążać za nowymi wymogami: ulepszać stosowane rozwiązania, rozbudowywać linie do zbiórki selektywnej czy uruchamiać kolejne – do podczyszczania i sortowania stłuczki szklanej, demontażu odpadów wielkogabarytowych.

ZUO w Lubawce

Sortownia Sanikomu w Lubawce

Na zorganizowanym przez lubawski Sanikom spotkaniu wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących Środkowosudecki Region Gospodarki Odpadami rozmawiali także o: uwarunkowaniach prawnych, technologicznych i regionalnych systemu gospodarki odpadami, możliwościach wypełniania przez gminy limitów w zakresie odpadów recyklingowych i BIO. Szkolenie było okazją do podziękowania za lata współpracy Bogumile Turzańskiej- Chrobak, która kierowała jeleniogórskim oddziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od lewej: Bogumiła Turzańska- Chrobak, Stanisław Szmajdziński, Andrzej Wojdyła

Od prawej: Bogumiła Turzańska- Chrobak, Stanisław Szmajdziński, Andrzej Wojdyła

Dolnośląscy samorządowcy odwiedzili znajdujące się w Lubawce instalacje: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów i sortownię oraz rekultywowane wysypisko.

ZOU w Lubawce

ZOU w Lubawce

Accessibility