skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Szkolenie udziałowców naszej spółki

Rozmawiamy m.in. o: uwarunkowaniach prawnych, technologicznych i regionalnych systemu gospodarki odpadami, możliwościach wypełniania przez gminy limitów w zakresie odpadów recyklingowych i BIO, zrealizowanych, realizowanych i planowanych ekologicznych inwestycjach.

Czym musimy zająć się w ciągu najbliższych 7 lat?

Czym musimy zająć się w ciągu najbliższych 7 lat?

Trwa spotkanie udziałowców Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce.

Accessibility