skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Opłata za użytkowanie grubu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce ul. Nadbrzeżna 5a, podaje do wiadomości osób zainteresowanych, iż na podstawie art. 7 ustawy z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /tekst jedn. Dz. U. Nr 47 poz. 298 z późn. zm./ za groby osób, które pochowano na cmentarzach komunalnych w Lubawce i Miszkowicach należy uiścić opłatę za dalsze 20 lat użytkowania grobu.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 grudnia 2015 roku w kasie spółki przy ulicy Nadbrzeżnej 5a w Lubawce.

Nieuiszczenie opłaty w powyższym terminie oznaczać będzie, iż osoby zainteresowane nie zgłaszają zastrzeżeń do ponownego użycia grobu do chowania zmarłych osób trzecich.

Accessibility