skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Sanikom wyróżniony

Sanikom wyróżniony www

W ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2014” wyróżniono ostatnią inwestycję lubawskiej spółki Sanikom. Rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych doceniono m.in. :za nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, wysoką jakość wykonawstwa oraz wysokie efekty ekologiczne.

– Wyróżnienie sprawiło nam dużą satysfakcję. Jest to kolejne potwierdzenie, że dobrze zrealizowaliśmy ten projekt – mówi prezes zarządu spółki Sanikom w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie sp. z o.o. przy współudziale Związku Powiatów Polskich. Wyróżniane są obiekty w różnych kategoriach, oprócz ochrony środowiska, np.: drogowe, szkolnictwa, sakralne.

Ekologiczna inwestycja spółki Sanikom była realizowana jednocześnie w czterech miejscowościach, w: Lubawce, Kamiennej Górze, Pielgrzymce i Jaworze. Powstały: nowoczesne stacje przeładunkowe, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sortownia surowców wtórnych. Rozbudowa systemu kosztowała ponad 21 mln zł, z czego 10 mln zł Sanikom otrzymał z RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Nowe obiekty to kolejne elementy rozbudowy instalacji w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. Wcześniej, z ogromnym wsparciem UE, wybudowano w Lubawce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, plac do kompostowania, kwatery na odpady.

– Teraz chcemy zrekultywować dwa zamknięte składowiska, w Lubawce i Czarnym Borze. Powstaną tam ścieżki przyrodnicze – dodaje prezes zarządu spółki Sanikom w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Kolejny projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska.

Accessibility