skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Nie stwarzaj zagrożenia

Przypominamy o obowiązującym zakazie wrzucania gorącego popiołu do pojemników na odpady! Wrzucanie gorącego popiołu do pojemników na odpady powoduje ich niszczenie i grozi podpaleniem okolicznych budynków. Pomyśl o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich.

Accessibility