skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Przegotuj wodę

W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM SIĘ PARAMETRÓW DOSTARCZONEJ DO SIECI WODY W NIEDAMIROWIE I OPAWIE, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WYKORZYSTYWANIE WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH, WYŁĄCZNIE PO JEJ PRZEGOTOWANIU.

Accessibility