skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Wzorcowy projekt

W Lubawce przebywał dzisiaj (wtorek, 13 maj) Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
Sanikom Jerzy Tutaj

Zobacz video.

Samorządowiec zobaczył Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz realizowane przez spółkę Sanikom inwestycje w Lubawce i Kamiennej Górze. W Kamiennej Górze budowana jest baza transportowa wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów. W Lubawce powstaje sortownia dla odpadów zbieranych selektywnie.

Sanikom Jerzy Tutaj (2)

Sanikom pozyskał środki z funduszy unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowy, jako reprezentant Urzędu Marszałkowskiego, podpisywał m.in. J. Tutaj. Dzisiaj zobaczył jak pieniądze zostały wykorzystane. Dla zarządu województwa inwestycja w Lubawce jest wzorcowym przykładem współpracy samorządów i wspólnego wykorzystania środków unijnych.

Jerzy Tutaj i Andrzej Wojdyła

J. Tutaj nie ukrywał, że poprawy wymaga dojazd do wybudowanego zakładu. Potwierdził, że w planach województwa jest budowa sieci dróg, które ułatwią komunikację na południu województwa, a więc również dojazd do Lubawki. Jednocześnie zaapelował do burmistrzów o korzystanie z funduszy na rewitalizację terenów zdegradowanych, które mogą być przekazane m.in. na remonty dróg gminnych.

Oprac. na podst. Powiatowa.info

Accessibility