skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Sanikom rozbudowuje system

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwiększył lubawskiej spółce Sanikom dotację RPO o ponad 460 tys. zł.

Dodatkowe środki będą przeznaczone na rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami.

System obsługiwał będzie 17 gmin powiatów: kamiennogórskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. Łączna wartość inwestycji to blisko 21 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to dofinansowanie z RPO.

Więcej informacji na stronie https://sanikom.com.pl/rozbudowa-systemu/

Accessibility