skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

OGŁOSZENIE! Ceny wody i ścieków bez zmian.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/278/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka, ceny wody i ścieków pozostają bez zmian. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Pełny plan taryfowy na rok 2014 w formacie PDF.

Accessibility