skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Zbiórka odpadów problemowych w gminie Lubawka

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów problemowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. „wystawkę”.

Zbierane są wyłącznie:
– meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby, chemikalia, zużyte opony, które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 10:00 w rejonie pojemników na odpady zmieszane z uwzględnieniem miejsca umożliwiającego ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.
Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Accessibility