skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Prawie 10 mln zł dla Sanikomu

podpisanie umowy UMWD 1
Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i Jaworze oraz sortownia surowców wtórnych w Lubawce – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu. Prawie 10 mln zł z RPO trafi do firmy Sanikom, która inwestuje w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa podpisał z Andrzejem Wojdyłą, prezesem zarządu Sanikom sp. z o.o. umowę na dofinansowanie inwestycji.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 19 mln 673 tys. zł. Zgodnie z umową zostanie on zrealizowany do lipca 2014r. Jest to kolejny element rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami realizowany przez firmę Sanikom.
podpisanie umowy UMWD

Gminy wspólnie dbają o środowisko

Dzięki inwestycjom możliwe będzie usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Dolnego Śląska, a zwłaszcza na terenie Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami. Do nowo wybudowanych instalacji trafiać będą odpady komunalne pochodzące od około 147 tys. mieszkańców siedemnastu gmin wchodzących w skład Systemu EKO-SUDETY: Bolków, Kamienna Góra (wieś), Kamienna Góra (miasto), Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka i Świerzawa. Dodatkowo obok punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze powstaną warsztaty, część socjalna i parkingi.

– Inwestycja w której uczestniczy 17 gmin jest symbolem porozumienia i modelowym przykładem współpracy w dziedzinie gospodarowania odpadami. Dzięki takim inicjatywom możemy przygotowywać duże projekty służące mieszkańcom regionu i nie ograniczać ich jedynie do jednej miejscowości czy gminy – mówił w trakcie podpisania umowy dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Budowa stacji przeładunkowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów i sortowni surowców wtórnych ma wpłynąć na uzyskiwanie poziomu odzysku surowców, tym samym zmniejszy ilość składowanych odpadów. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.

Rewolucja w gospodarowaniu odpadami

Nowe obiekty to kolejne elementy rozbudowy instalacji firmy Sanikom w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W lutym ubiegłego roku rozpoczęto budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Trwała ona dziewięć miesięcy. Wartość projektu to 36 526 447,94 mln zł. Spółka Sanikom większość środków pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Pożyczki udzielił też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Zadanie to sfinansowano z programu EWT Polska-Czechy. Kolejnym etapem było wybudowanie kwatery na odpady. Budowę wsparł WFOŚiGW.

– Dzięki naszej instalacji zdecydowana większość odpadów będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, w postaci odzysku surowców wtórnych, czy też paliwa wykorzystywanego w cementowniach – przekonuje prezes Sanikom sp. z o.o., Andrzej Wojdyła.

W jednym czasie w hali sortowni pracuje aż 59 urządzeń. Proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnego systemu komputerowego. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w przygranicznej Lubawce rocznie jest w stanie przetworzyć około około 63 tys. ton odpadów komunalnych. Instalacja powstała w bliskiej odległości składowiska.

Accessibility