skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Umowy zostaną automatycznie rozwiązane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o. z siedzibą w Lubawce, w związku z przejęciem od 1 lipca 2013 roku przez gminy obowiązku dotyczącego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, informuje, że z dniem tym zaprzestanie świadczyć usługę odbioru i transportu odpadów na rzecz mieszkańców. W związku z tym spółka nie będzie pobierać od mieszkańców opłat.

Tym samym z dniem 1 lipca 2013 roku „Sanikom” sp. z o. o. uznaje, że umowy zawarte z mieszkańcami zostaną automatycznie rozwiązane. Ostatnią fakturą, jaką wystawi „Sanikom” będzie faktura za usługi świadczone w miesiącu czerwcu 2013 r. z terminem płatności w lipcu 2013 r.

Wszystkim naszym klientom dziękujemy za lata współpracy.

Uwaga: W Gminie Lubawka i Gminie Wiejskiej Kamienna Góra w dalszym ciągu będą obowiązywać umowy zawarte przez „Sanikom” sp. z o. o. z podmiotami gospodarczymi.

Zarząd Spółki

Accessibility