skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Sanikom na inwestycyjnym topie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce laureatem konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013. Nagrodę odebrał prezes spółki Andrzej Wojdyła, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
KA130514AG_001
Fot. Portalsamorządowy.pl

Redakcja Portalu Samorządowego z pomocą ekspertów wyłoniła dziesiątkę laureatów konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013. W gronie nagrodzonych, wyłonionych z prawie 150 nadesłanych projektów, oprócz lubawskiego Sanikomu znalazły się, między innymi: Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy. Wyróżnienia przyznano tym, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczają trendy, przyczyniają się do rozwoju miast i najlepiej współgrają z lokalnymi i regionalnymi strategiami rozwoju.

Dlaczego Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce?

To nagroda dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom za projekt „Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce”. Uruchomiona w grudniu instalacja rocznie jest w stanie przetworzyć około 44 tysięcy ton odpadów. Dzięki niej zdecydowana większość odpadów będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, np. jako paliwo do cementowi, a nie więcej jak 20 proc. trafi do składowania.

– Już sama nominacja jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Oceny nominowanych wraz redakcją Portalu Samorządowego dokonała rada konsultacyjna, w której zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci – mówi prezes zarządu spółki Sanikom w Lubawce, Andrzej Wojdyła.
Koszt inwestycji netto to 38 mln zł. Inwestor większość środków (22,5 mln zł) na budowę uzyskał z Unii Europejskiej. 4,7 mln zł wynosił wkład własny udziałowców spółki, 5,8 mln zł – pożyczka z WFOŚiGW, 19,45 mln zł pożyczka płynnościowa.
Tymczasem lubawska spółka Sanikom zamierza kolejne ponad 19,6 mln zł zainwestować w dalszą rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów. Czwarty etap inwestycji finansowo wspiera Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które powstaną w Jaworze i Kamiennej Górze, przeładunkowych w Pielgrzymce i Jaworze oraz sortowni surowców wtórnych w Lubawce trafiać będą odpady komunalne pochodzące od około 147 tys. mieszkańców gmin wchodzących w skład Systemu EKO-SUDETY: Bolków, Kamienna Góra (wieś), Kamienna Góra (miasto), Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka i Świerzawa. Dodatkowo obok punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Kamiennej Górze powstaną: warsztaty, część socjalna i parkingi. Planowana jest także organizacja zakładu przetwarzania odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, PET) w Lubawce. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego, w zakresie budowy lub rozbudowy nowoczesnych obiektów obsługujących do 150 tys. mieszkańców, zajmujących się zbiórką, segregacją, składowaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem różnego typu odpadów.

Inwestycja przyszłości

Już 1 stycznia 2012 roku gminy rozpoczęły przygotowania do zmian, które najpóźniej do połowy 2013 roku miały spowodować odbiór wszystkich śmieci za jedna stawkę i obowiązkowo niższe rachunki za odpady posegregowane. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się już z powodzeniem w większości krajów europejskich. Działa tak: gmina zapewnia odbieranie oraz właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania odpadów. Wymagając od nas ekologicznych zachowań, jednocześnie daje nam do nich warunki, np. ustawiając odpowiednie pojemniki.
Od 1 lipca 2013 roku będzie odbierać odpady od mieszkańców firma wyłoniona w drodze przetargu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo! Do wybrania takiego rozwiązania namawiają bohaterowie filmu edukacyjnego „nieNiepotrzebni”, zrealizowanego przez Sanikom.

Co zmieni takie postępowanie z odpadami komunalnymi?

Przede wszystkim mamy szansę na zawsze pożegnać się z nielegalnymi wysypiskami w lasach i upowszechnić sortowanie śmieci. Rewolucja śmieciowa prowokuje też szybsze tworzenie kompleksowej infrastruktury do zagospodarowania odpadów. W naszym kraju powstały liczne inwestycje- nowoczesne instalacje. Lubawski Sanikom otworzył ten rozdział niemalże pierwszy.

Accessibility