skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Cennik i regulamin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom’’ Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z przyjętą Uchwałą NR XXXI/884/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 roku, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce uzyskał status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

W związku z powyższym, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieszane odpady  komunalne i odpady zielone, pochodzące z terenu Państwa gminy, winny trafić do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.

W sprawach szczegółów dotyczących ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ZUO Lubawka należy kontaktować się z przedstawicielami naszej spółki.

Zawieranie Umów Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce

Zawieranie Umów Wyciąg z Regulaminu świadczenia usług publicznych

Accessibility