skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Informacja dla mieszkańców gminy Pielgrzymka

W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Usługę odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Pielgrzymka”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o. o. przedkłada właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Pielgrzymka, ofertę dzierżawy pojemników w cenie 1,17 zł. brutto/ miesiąc (w tym VAT 23%).

Opłata za pojemnik będzie pobierana w dwóch terminach:
I termin: 7,02 zł. brutto/6 miesięcy 2013 r.
(faktura dostarczona zostanie w sierpniu)

II termin: 14,04 zł. brutto/12 miesięcy 2014 r.
(faktura dostarczona zostanie w lutym)

Udzielanie informacji:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o.
Rejon Kamienna Góra
ul. Towarowa 49
58- 400 Kamienna Góra

tel.: /75/ 64 55 175
tel.: /75/ 64 55 201
tel.: /75/ 64 55 192

Accessibility