skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Sanikom nie boi się śmieciowej rewolucji

Kolejne ponad 19,6 mln zł zamierza zainwestować lubawska spółka Sanikom w dalszą rozbudowę uruchomionego w grudniu Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów. O ponad połowę tej kwoty zabiega w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu znacznie usprawni system gospodarki odpadami, funkcjonujący w oparciu o dolnośląskie gminy.

sanikom noc
– Inwestycja w której uczestniczy 17 gmin jest symbolem porozumienia i modelowym przykładem dla przyszłej perspektywy w kolejnym okresie programowania. W taki sposób będziemy przygotowywać inne duże projekty, które nie tylko służyć będą mieszkańcom naszego regionu, ale przede wszystkim wyznaczą kierunki rozwoju województwa – mówi dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze i Kamiennej Górze, przeładunkowych w Pielgrzymce i Jaworze oraz sortowni surowców wtórnych w Lubawce trafiać będą odpady komunalne pochodzące od około 147 tys. mieszkańców gmin wchodzących w skład Systemu EKO-SUDETY: Bolków, Kamienna Góra (wieś), Kamienna Góra (miasto), Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka i Świerzawa. Dodatkowo obok punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Kamiennej Górze powstaną: warsztaty, część socjalna i parkingi. W ramach czwartego już etapu inwestycji zakładana jest także organizacja zakładu przetwarzania odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, PET) w Lubawce. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego, w zakresie budowy lub rozbudowy nowoczesnych obiektów obsługujących do 150 tys. mieszkańców, zajmujących się zbiórką, segregacją, składowaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem różnego typu odpadów.

Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów rozpoczęto w lutym ubiegłego roku. Trwała ona 9 miesięcy. Koszt całej inwestycji to ostatecznie 38 mln złotych netto. Spółka Sanikom większość środków pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Pożyczki udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Kolejnym etapem było wybudowanie kwatery na odpady. Na tę część inwestycji spółka otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Budowę wsparł także WFOŚiGW.

– Dzięki naszej instalacji zdecydowana większość odpadów będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, np. jako paliwo do cementowi, a nie więcej jak 20 proc. trafi do składowania – mówi prezes Sanikom sp. z o.o., Andrzej Wojdyła.

halaW jednym czasie w hali sortowni pracuje aż 59 urządzeń. Proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnego systemu komputerowego. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w przygranicznej Lubawce rocznie jest w stanie przetworzyć około 40 tysięcy ton odpadów komunalnych. Instalacja powstała na terenie byłego składowiska.

Dlaczego tak ważna jest inwestycja lubawskiej spółki Sanikom? Od 1 stycznia ubiegłego roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołączyła do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Kiedy tylko gminy wprowadzą nowe systemy zagospodarowania odpadów – każdy z nas ma szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady. Osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki. Do wybrania takiego rozwiązania namawiają bohaterowie filmu edukacyjnego „nieNiepotrzebni”, zrealizowanego przez Sanikom. Spółka ogłosiła także konkurs plastyczny.

– Informacji wciąż jest za mało, stąd konieczność edukowania najmłodszych, a przy okazji ich rodziców – uważa Andrzej Wojdyła.

Accessibility