skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Andrzej Wojdyła dyrektorem roku

Andrzej Wojdyła dyrektor roku 2011 (2)Prezes lubawskiej spółki Sanikom został dyrektorem roku 2011 branży komunalnej w Polsce. Wybrano go spośród około 2 tys. zarządców firm zajmujących się utrzymaniem czystości i gospodarką odpadami w gminach. W 2010 roku tytuł ten należał również do Dolnoślązaka Michała Turkiewicza, prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu. Konkurs ogłasza wydawca ogólnopolskiego Przeglądu Komunalnego.

– Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia. To ogromny zaszczyt. Tytuł dyrektora roku branży komunalnej zobowiązuje mnie jeszcze większego zaangażowania w działalność związaną z gospodarką odpadami – mówi prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce.
Andrzej Wojdyła kieruje lubawskim Sanikomem od 1998 roku. Wcześniej skomercjalizował zakład budżetowy. Od tego czasu sukcesywnie zwiększa zatrudnienie . Dziś Sanikom jest drugą firmą w gminie Lubawka pod względem zatrudnienia. Pracuje w niej 140 osób. Lada moment po uruchomieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów zatrudnienie wzrośnie o kolejne 40 osób. Sanikom jest liderem w korzystaniu ze środków unijnych. Powstająca w przygranicznej miejscowości regionalna instalacja w pełni spełniająca rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej jest jedną z najnowocześniejszych w naszym kraju.
Instalacja swym zasięgiem obejmuje 150 tys. mieszkańców 17 dolnośląskich gmin. Gminą matką jest Lubawka. Zdaniem burmistrza Lubawki, Tomasza Kulona budowany system, rozpoczęty już w 2005 roku, pozwoli nie tylko spełnić unijne wymogi, ale sprawi, że mieszkańcy wszystkich zaangażowanych gmin będą płacić mniej. Najwięcej zaoszczędzą gospodarstwa, w których segreguje się śmieci.
Tytuł dyrektora roku branży komunalnej został przyznany w Poznaniu, w czasie trwania branżowych targów POLEKO. Wystawcy uznają lubawską instalację za jedną z najlepszych w kraju.

Accessibility