skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Kolejne ponad 2,5 mln zł na sortownię

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”. W rezultacie, spółka Sanikom z Lubawki, której udziałowcami jest 17 dolnośląskich gmin, otrzyma dodatkowo 2 587 027,21 zł na realizowany projekt. Aneks do umowy podpisali wczoraj w Urzędzie Miasta w Boguszowie Gorcach, w obecności burmistrzów oraz wójtów gmin będących udziałowcami, Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Andrzej Wojdyła, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce.
Łączna kwota dofinansowania wynosi obecnie 22 551 673,39 zł. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 37 131 859,36 zł. W Lubawce dobiegają końca prace budowlane, lada moment w hali sortowni będzie montowany sprzęt.

Jak podkreślił Jerzy Tutaj, realizowana w Lubawce inwestycja jest dla województwa dolnośląskiego modelowym rozwiązaniem. Spółka Sanikom realizuje ją dzięki porozumieniu 17 gmin, zgodnie z harmonogramem i elastycznie do potrzeb. – Ten projekt będziemy pokazywać jako przykład w przyszłej perspektywie finansowania –dodał Jerzy Tutaj.

Nowoczesna instalacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców i środowiska. Przetworzy rocznie 40 tysięcy ton odpadów komunalnych. Obsłuży minimum 150 tys. osób z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. Aż 50 proc. odpadu będzie można wykorzystać ponownie- w cementowniach, jako paliwo energetyczne. Pozostałe 40 proc. będzie kompostowane, zaś wyłącznie 10 proc. w postaci piasku i minerałów trafi na wysypisko.

Accessibility