skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Marszałek na placu budowy

Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, odwiedził dziś teren budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lubawce. Warta 43 mln zł inwestycja realizowana jest przez miejscową spółkę Sanikom przy udziale 17 dolnośląskich gmin, z zaangażowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Wypowiedź Jerzego Tutaja, członka zarządu województwa dolnośląskiego: Jerzy Tutaj o projekcie

– Projekt spółki Sanikom to dla województwa dolnośląskiego absolutnie modelowe rozwiązanie, realizowane dzięki porozumieniu gmin, zgodnie z harmonogramem i elastycznie do potrzeb. Wypełnia wszystkie cele i wytyczne dyrektyw Komisji Europejskiej. Będziemy go pokazywać jako przykład w przyszłej perspektywie finansowania –mówił Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Jerzy Tutaj na placu budowy
Nowoczesna instalacja w Lubawce przetworzy rocznie 40 tysięcy ton odpadów komunalnych. Jak deklaruje prezes zarządu Sanikom spółka z o.o. w Lubawce Andrzej Wojdyła, będzie ona obsługiwać minimum 150 tys. mieszkańców. Odpady będą zabierane z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego, złotoryjskiego. Z mikroregionu Zacler (Czechy) już od roku do Lubawki przywożony jest odpad biodegradowalny: trawa i liście.
Wdrażana technologia jest bardzo innowacyjna. Tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie on w postaci piasku, bądź minerałów, zatem spełni unijne normy. Pozostały odpad będzie podlegał kompostowaniu w 40 proc. a kolejne 50 proc. będzie można wykorzystać w cementowniach, jako paliwo energetyczne. Inwestycja nie jest uciążliwa dla mieszkańców.

Accessibility