skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Lubawka: wybudują sortownię odpadów

Wczoraj w Lubawce podpisano umowę na budowę sortowi, która powstanie na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. Kontrakt opiewa na kwotę około 27 mln zł. To kolejny etap nowoczesnej, ekologicznej inwestycji.

Jak dotąd, za blisko 8 mln zł, w Lubawce uruchomiono kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. W kwietniu rozpocznie się budowa nowoczesnej sortowni. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom na realizację projektu otrzymało 20 mln zł. Kolejne około 8 mln zł wyłożą po połowie Sanikom i 17 samorządów zaangażowanych w system.

– Tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie on w postaci piasku, bądź minerałów, zatem spełni unijne normy. Pozostały odpad będzie podlegał kompostowaniu w 40 proc., kolejne 50 proc. będzie można wykorzystać w cementowniach, jako alternatywne paliwo – wyjaśnia dyrektor do spraw rozwoju Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Grzegorz Szmajdziński.

Wdrażana technologia jest bardzo innowacyjna. Wychodzi też naprzeciw nowemu Wojewódzkiemu Planowi Gospodarki Odpadami dla Dolnego Śląska. Zakład powstanie w Lubawce na terenie istniejącego już składowiska.

Sanikom podpisanie umowy (2)

Umowę na budowę sortowni w Lubawce podpisali: (od prawej) prezes Sanikom w Lubawce Andrzej Wojdyła i prezes EGBUD Bogatynia Andrzej Karasiński.

belka

Accessibility