skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Nowe taryfy

1 stycznia 2012 roku zaczną obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka. Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem. Pobierz taryfy na rok 2012.

Accessibility