skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Zastępczy punkt poboru wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce informuje, że w związku z zamiarem odcięcia dostaw wody odbiorcom usług, którzy nie uiścili należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art. 8 ust. 2 w/w Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Wiejski Dom Kultury
ul. Rynek 14, Chełmsko Śląskie
58-420 Lubawka
czynny:
w dni robocze: w godz. 10.00 – 19.00
w pozostałe dni: kontakt telefoniczny z Panem Józefem Ptakiem nr telefonu 75 74 22 237, kom. 721 429 849.

Accessibility