skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Wygrana Sanikomu

Sąd Okręgowy w Legnicy stwierdził ważność uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Sanikom sp. z o.o. w Lubawce o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i przyjęciu gminy Boguszów – Gorce na wspólnika. Tym samym oddalił pozew gminy miejskiej Kamienna Góra.
Gmina Boguszów – Gorce nadal jest jednym z 17 wspólników spółki. Współuczestniczy w budowie zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lubawce. To piąta w Europie tak nowoczesna inwestycja. Cztery znajdują się we: Włoszech, Niemczech i Francji.
– Wypełnimy wszystkie restrykcyjne normy Unii Europejskiej w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Bez Boguszowa trudniej byłoby inwestycję sfinansować, a brakujące środki musieliby zapewnić pozostali udziałowcy, także Kamienna Góra – tłumaczy prezes spółki Sanikom Andrzej Wojdyła.
Spółka Sanikom jest w przededniu podpisania umowy z marszałkiem województwa dolnośląskiego. 20 mln zł pozyskała w ramach RPO na trzeci etap i ostatni etap inwestycji. Budowa sortowni zakończy się w marcu 2012 roku.

Accessibility