skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Bank zainteresowany odpadami

Budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce było poświęcone spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z zarządem spółki Sanikom i burmistrzem gminy, na której realizowana jest inwestycja.
WFOŚiGW zamierza skorzystać ze środków banku. O otrzymywane na preferencyjnych warunkach pieniądze mogliby z kolei ubiegać się beneficjenci, na przykład samorządy, spółki komunalne. Korzystne pożyczki, dotacje trzeba przeznaczać na zadania proekologiczne, między innymi na takie, jakie jest realizowane w Lubawce. Stąd wizyta gości z banku w przygranicznej miejscowości.
Pionierski projekt początkowo był realizowany z udziałem 8 gmin, teraz jest ich 17. Odpady będą zabierane z terenu powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego, złotoryjskiego. W niektórych gminach powstaną punkty odbioru i przeładunku odpadów. Natomiast z Czech, już wiosną, będzie odbierany odpad biodegradowalny, w 90 proc. jest to skoszona trawa.
– Taki zakład unieszkodliwiania odpadów to marzenie wielu gmin – mówi burmistrz Lubawki Tomasz Kulon.
Jak tłumaczy prezes spółki Sanikom w Lubawce, Andrzej Wojdyła, tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie on w postaci piasku, bądź minerałów. Pozostały odpad będzie podlegał kompostowaniu w 40 proc., kolejne 50 proc. będzie można wykorzystać w cementowniach, jako alternatywne paliwo. To technologia bardzo innowacyjna, jak dotąd wykorzystywana w trzech państwach Europy: we Włoszech, Francji i w Niemczech, gdzie łącznie są cztery takie instalacje. Marek Mielczarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, podkreśla, że po zakończeniu inwestycji w Lubawce spełnione zostaną normy narzucone przez Unię Europejską.

Accessibility