skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Ze śmieciami po europejsku

Zakład unieszkodliwiania odpadów: piąta w Europie tak nowoczesna instalacja jest budowana w Lubawce, na Dolnym Śląsku. – Będziemy obsługiwać 150 tys. mieszkańców, także z czeskiego Zaclerza – deklaruje prezes zarządu Sanikom spółki z o.o., Andrzej Wojdyła.
Zainteresowanie, pionierskim jak na Polskę, projektem jest ogromne. Początkowo był on realizowany z udziałem 8 gmin, teraz jest ich 17. Odpady będą zabierane z terenu powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego, złotoryjskiego. W niektórych gminach powstaną punkty odbioru i przeładunku odpadów. Natomiast z Czech, już wiosną, będzie odbierany odpad biodegradowalny, w 90 proc. jest to skoszona trawa.
– Realizowane przedsięwzięcie jest przykładem, jak skutecznie gminy radzą sobie z problemem odpadów. Dobrze, że tak wiele samorządów porozumiało się i działa razem – mówi marszałek województwa dolnośląskiego, Marek Łapiński.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskego spółka Sanikom otrzymała 20 mln zł. Marszałek niebagatelną kwotę przyznał na realizację projektu: „Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”. Oprócz wspomnianych 20 mln zł, potrzebne ok. 8 mln zł wyłożą (po połowie) Sanikom i 17 samorządów. Bolków, gmina Kamienna Góra, miasto Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czary Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka, Świerzawa.
– Będzie to już trzeci etap naszej inwestycji. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę sortowni. Wcześniej, za blisko 8 mln zł, uruchomiliśmy nową kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowaliśmy zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Całkowita wartość instalacji to 37 mln zł netto – mówi prezes Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.
Budowa trzeciego etapu zakończy realizację całego projektu pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku. Taki zakład unieszkodliwiania odpadów to marzenie wielu gmin. Jak tłumczy dyrektor do spraw rozwoju Sanikom spółki z o.o., Grzegorz Szmajdziński. Tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie on w postaci piasku, bądź minerałów, zatem spełni unijne normy. Pozostały odpad będzie podlegał kompostowaniu w 40 proc., kolejne 50 proc. będzie można wykorzystać w cementowniach, jako alternatywne paliwo. To technologia bardzo innowacyjna, jak dotąd wykorzystywana w trzech państwach Europy: we Włoszech, Francji i w Niemczech, gdzie łącznie są cztery takie instalacje.

Accessibility