skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Z marszałkiem o odpadach

Instalacja w Lubawce: Marek Łapiński, Marek Mielczarek, Andrzej WojdyłaMarek Łapiński, marszałek województwa dolnośląskiego, oglądał dziś (21 września) teren pod budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lubawce.
Instalacja powstaje dzięki środkom otrzymanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskego. To największy projekt dotyczący odpadów realizowany za pieniądze dzielone na Dolnym Śląsku – podkreślił marszałek Łapiński.
– Tą modelową inwestycją możemy chwalić się w całej Polsce. Realizowany projekt jest przykładem, jak skutecznie można sobie poradzić z problemem odpadów. Dobrze, że tak wiele gmin porozumiało się i działa razem – zaznaczył marszałek Marek Łapiński.
Na konferencji z udziałem marszałka Marka Łapińskiego i prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marka Mielczarka przedstawiciele 17 gmin wypracowali warunki i montaż finansowy uczestnictwa w projekcie. 20 mln zł przekaże marszałek, potrzebne 8,04 mln zł dołożą po połowie: spółka Sanikom i wszystkie gminy. Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Kamiennej Góry Kazimierz Kawa zadeklarował nie tylko wkład własny w realizację inwestycji, ale również chęć przyjęcia nowych wspólników do spółki, także gminy Boguszów Gorce.
– To bardzo korzystne rozwiązanie dla kamiennogórzan. Sami za 0,5 mln zł nie wybudujemy wysypiska – mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej w Kamiennej Górze, Małgorzata Krzyszkowska.
„Sanikom” uzyskał z RPO środki na dofinansowanie trzeciego już etapu inwestycji w Lubawce. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę sortowni w ramach projektu: „Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”.
– Wcześniej, za blisko 8 mln zł, uruchomiono nową kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu – poinformował prezes spółki „Sanikom”, Andrzej Wojdyła.
Z planowanej instalacji skorzysta 150 tys. mieszkańców 17 gmin z terenu 4 powiatów. Samorządy będą udziałowcami spółki. Budowa sortowni ma się zakończyć pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku. To czwarta w Europie tak nowoczesna inwestycja, po: Włoszech, Niemczech i Francji.

Marek Mielczarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, podkreślił, że po zakończeniu inwestycji w Lubawce spełnione zostaną normy narzucone przez Unię Europejską.

Accessibility