skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl
Usługi wodno-kanalizacyjne
dostawa wody
odbiór ścieków
Usługi komunalne
wywóz odpadów komunalnych
wywóz nieczystości płynnych
eksploatacja składowiska odpadów komunalnych
oczyszczanie ulic i placów w okresie letnim i zimowym
usługi pogrzebowe
Pozostałe usługi
utrzymanie cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe
usługi transportowo – warsztatowe
badanie techniczne pojazdów samochodowych
usługi zlecone wodno – kanalizacyjne i inne
naprawy i remonty dróg
administracja, obsługa i eksploatacja targowisk
kompleksowe usługi porządkowe
Accessibility