Sanikom rozbudowuje system

Lubawka 2014 03 10 (19)Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwiększył lubawskiej spółce Sanikom dotację RPO o ponad 460 tys. zł. Dodatkowe środki będą przeznaczone na rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. System obsługiwał będzie 17 gmin powiatów: kamiennogórskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. Łączna wartość inwestycji to blisko 21 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to dofinansowanie z RPO.

– Trwają prace adaptacyjne w bazie spółki Sanikom w Kamiennej Górze, a także w części byłego zakładu Watra w Lubawce. Ciężki sprzęt pojawił się na budowach w Jaworze i Pielgrzymce – informuje Andrzej Wojdyła, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce.

Kamienna Gora 2014 03 10 (7)W Kamiennej Górze powstaje baza transportowa wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów. Przebudowywane są istniejące budynki magazynowo – przemysłowe, wydzielane miejsca postojowe. Będą ustawione stalowe kontenery służące segregacji między innymi: tworzyw sztucznych, papieru, szkła, gruzu, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów, czy pozostałości farb i lakierów lub środków farmaceutycznych. Punkt zbierania odpadów powstaje w Lubawce: hala segregacji, zaplecze socjalne, wiaty magazynowe, magazyny, miejsca postojowe i boksy na odpady. W Pielgrzymce zaś budowana jest stacja przeładunkowa wraz z rampą i urządzeniem do zagęszczania odpadów. Podobna inwestycja jest realizowana w Jaworze, gdzie znajdzie się także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

– Dzięki takim stacjom możliwy będzie przeładunek zmieszanych odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych odebranych od mieszkańców sąsiednich gmin, a następnie ich transport do odzysku, czy unieszkodliwiania w innym naszym obiekcie – tłumaczy Grzegorz Szmajdziński, wiceprezes spółki Sanikom.

Lubawka 2014 03 10 (9)Budowa potrwa do lipca tego roku. Po jej zakończeniu zostanie uzyskany określony wymagany prawem poziom recyklingu odpadów opakowaniowych : papieru, szkła, metalu, odpadów sztucznych czy elektrozłomu. Gminy tworzące system spełnią wymagania, jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na ich terenie. Przede wszystkim zmniejszy się ilość składowanych odpadów. Większość będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, jak również do produkcji paliw energetycznych. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.

Nowe obiekty to kolejne elementy rozbudowy instalacji firmy Sanikom w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W grudniu 2012 roku w Lubawce otwarto Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *