skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Tworzymy in-house

Zgromadzenie wspólników zadecydowało! Mamy in-house, czyli przedsięwzięcie realizowane we własnym zakresie, własnymi siłami, w ramach własnego przedsiębiorstwa. Gminy, czyli zamawiający zamiast udzielać zamówienia na wolnym rynku, w konkurencyjnych trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, mogą zlecić wykonanie określonych zadań zależnej od siebie spółki, czyli lubawskiemu Sanikomowi.

Co to oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim ujednoliconą cenę na wywóz odpadów, ujednolicony system, ujednolicone harmonogramy obsługi mieszkańców poszczególnych gmin. Nie ma lepszego rozwiązania. Aktualnie in-house tworzy już 5 gmin, kolejne 4 zgłosiły chęć przystąpienia.

Accessibility